Pin Đại Maxell super power ace R20P

25,000 20,000

  • Pin Đại Maxell super power ace R20P chính hãng
  • Loại pin : pin than (zinc-carbon)
  • Kích cỡ : pin size D = 34,2mm * 60mm
  • Xuất xứ : made in Indonesia
Danh mục: Từ khóa: